© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

מעסיק עובדת בהיריון – הנה כמה דברים שחשוב לדעת!

מעסיק עובדת בהיריון - הנה כמה דברים שחשוב לדעת!

אחת העובדות הודיעה לך שהיא בהריון? מזל טוב. מעסיק עובדת בהיריון צריך להכיר את הנקודות הבאות:

 

היעדרות מותרת במהלך ההיריון לצורך מעקב רפואי

עובדת שמועסקת 5 ימים בשבוע עד 4 שעות עבודה ביום – רשאית להיעדר עד 20 שעות בהיריון אחד;

עובדת שמועסקת 5 ימים בשבוע יותר מ-4 שעות עבודה ביום- רשאית להיעדר עד 40 שעות בהיריון אחד.

 

שינוי היקף משרה או שכר במהלך ההיריון

אם העובדת מועסקת אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה לפחות 6 חודשים – אסור לפגוע בהיקף המשרה ובהכנסה שלה ללא קבלת היתר מיוחד לכך ממשרד העבודה.

 

פיטורי עובדת במהלך ההיריון

על מעסיק חל איסור אסור לפטר עובדת בהיריון המועסקת אצלו או באותו מקום עבודה לפחות 6 חודשים מכל סיבה שהיא, ללא קבלת היתר מיוחד ממשרד העבודה. פיטורים ללא קבלת היתר הם לא רק עילה לתביעה אלא גם עבירה על החוק.

היתר הפיטורים יינתן על ידי משרד העבודה רק אם המעסיק יצליח להוכיח שאין קשר בין הפיטורים להיריון. לעיתים גם אם יוכח שאין קשר – לא בהכרח ינתן ההיתר.

חשוב לציין שגם אם העובדת עובדת פחות מ-6 חודשים ופיטוריה לא מצריכים קבלת היתר פיטורים ממשרד העבודה, במידה ופיטוריה יהיו קשורים בהיריון – העובדת עלולה לטעון לטענת אפליה. לכן בכל מקרה סיבת הפיטורים צריכה להיות עניינית ולגיטימית.

 

חופשת הלידה וחופשה ללא תשלום שאחרי חופשת הלידה

 

אורך חופשת הלידה

  • עובדת בעלת ותק של שנה ומעלה ביום הלידה זכאית לחופשת לידה בת 26 שבועות, מתוכם 15 שבועות בתשלום על ידי המוסד לביטוח לאומי (יתרת התקופה נחשבת חופשה ללא תשלום).
  • עובדת בעלת ותק של שנה ומטה ביום הלידה זכאית לחופשת לידה של 15 שבועות בלבד.
  • במקרה של לידה של יותר מילד אחד או אשפוז של היולדת או הילוד – חופשת הלידה ארוכה יותר.

 

הארכת חופשת הלידה לחופשה ללא תשלום

העובדת רשאית להארכת חופשת הלידה, במספר חודשים כרבע ממספר חודשי הוותק שלה ועד למקסימום של שנה לפי כללי החישוב הקבועים בחוק.

 

חופשת לידה לגברים

גם גברים זכאים לחופשת לידה. בסמוך ליום הלידה ישנה זכות להיעדר 5 ימים על חשבון ימי מחלה וימי חופשה הצבורים. לאחר מכן ישנה אפשרות שגבר יצא לחופשת לידה של ממש, במקום אשתו או יחד איתה, בהתקיים מספר תנאים הקבועים בחוק. לפרטים נוספים נשמח לסייע.

 

תשלום  לקופות גמל במהלך חופשת הלידה

במידה והעובדת הועסקה במהלך כל תקופת ההיריון וכן במשך 6 החודשים שקדמו לתחילת ההיריון – המעסיק מחוייב להמשיך ולבצע הפקדות לקופות הגמל של העובדת גם במהלך התקופה בגינה העובדת מקבלת דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי. אותו כלל חל גם על תקופת שמירת ההיריון במהלכה העובדת מקבלת גמלת שמירת היריון מהמוסד לביטוח לאומי. יש לפעול לפי תקנות מיוחדות בנושא ולמסור לעובדת הודעה על כך עוד במהלך ההיריון.

חזרה לעבודה

העובדת רשאית לקצר את חופשת הלידה:

  • אם עובדת מבקשת לקצר את חופשת הלידה, כך שתהיה קצרה מ-26 שבועות אך לא פחות מ-15 שבועות, המעסיק לא יוכל לדחות את החזרתה לעבודה למשך יותר משלושה שבועות מיום שהודיעה על רצונה לשוב לעבודה.
  • במקרה זה של הארכת חופשת הלידה לחופשה ללא תשלום – אם עובדת מבקשת לקצר את החופשה ללא תשלום – המעסיק לא יוכל לדחות את חזרתה לעבודה למשך יותר מארבעה שבועות מיום שהודיעה על רצונה לשוב לעבודה.

כל עוד העובדת נעדרת מכוח החוק והיא בחופשת לידה או חופשה ללא תשלום שלאחריה, המעסיק מחויב לשמור את מקומה ותפקידה של העובדת. ניתן לגייס עובדת זמנית מחליפה במהלך ההיעדרות, אבל עם חזרתה של העובדת לעבודה – התפקיד חוזר אליה.

חל איסור על פיטורי עובדת במהלך 60 ימים לאחר חזרתה לעבודה ללא היתר משרד העבודה. היתר כזה ינתן רק עם יוכח כי הפיטורים אינם קשורים בתקופת ההיעדרות של העובדת ובנוסף רק אם המעסיק מפסיק את פעילותו.

 

****

מחלקת דיני העבודה במשרדנו עומדת לרשותכם לשאלות נוספות. ליצירת קשר, הקליקו כאן

Source: barlaw.co.il