© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

שירותי קסטודי על נכסי קריפטו והרגולציה עליהם – סקירה

הביקוש לשירותי שמירה בנאמנות על נכסי קריפטו, המסופקים על ידי משתתפים מיוחדים בשוק, גבוה מאוד בקרב משקיעים מוסדיים, תאגידים, בורסות, פרטים וכורי קריפטו. שירותים אלה מיועדים לשמור על נכסי הקריפטו של הלקוחות ולמנוע מהם להיאבד או להיגנב. שירותים אלה כפופים לאסדרה מקומית שונה במדינות העולם. בשונה משירותי קסטודי מסורתיים, השמירה על נכסי קריפטו מתבצעת דרך משמורת של מפתחות שנותנים גישה לנכסי קריפטו.

 

הרגולציה בארה"ב

 

בארה"ב, יש התפתחות תמידית בסביבה הרגולטורית בה מתקיימים נכסים דיגיטליים. לפי ה-Investment Advisor’s Act האמריקאי, גופים שעונים על ההגדרה "investment advisors"  חייבים להירשם ב-SEC ולהחזיק את הכספים ואת ניירות הערך של לקוחותיהם אצל קסטודיאן (משמורן) מורשה, בחשבונות נפרדים. קסטודיאן מורשים הם מוסדות פיננסיים או ספקי שירותי קסטודי מיוחדים (sub-custody). ביולי 2020, ה-Office of the Comptroller of the Currency פרסם מכתב לפיו הבנקים הלאומיים ואגודות החיסכון הפדרליות רשאים להציע שירותי שמירה על מטבעות קריפטו בנאמנות עבור לקוחותיהם. ה-OCC ציין שמותר לספק שירותים אלה. לדוגמה, ב-2021, בנק גדול בארה"ב השיק שירות לשמירה בנאמנות על מטבעות קריפטו עבור מנהלי השקעות.

 

הרגולציה באיחוד האירופי

 

ב-2020, האיחוד האירופי הציע את המסגרת הרגולטורית הידועה בשם Markets in Crypto-Assets (או MiCA). לפי החוק פורץ הדרך הזה, מטבעות קריפטו יידרשו לעמוד באותן דרישות השקיפות, הרישיון, הציות, והפיקוח החלות על מוצרים פיננסיים אחרים. הצעת החוק כנראה תיכנס לתוקף ב-2024, אם כי יש החוששים שההתפתחות המהירה של תחום הקריפטו תביא לכך שהאסדרה המוצעת לא תתאים לשירותים מסוימים. כמו כן, בריטניה מסדירה את תחום שירותי השמירה בנאמנות כך שהגורם המחזיק במפתחות קריפטוגרפיים פרטיים בשם הלקוחות עשוי להיות כפוף לרגולציה החלה על הקסטודיאן.

 

השוק בישראל

 

בישראל, לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, ניהול או משמורת מטבעות וירטואליים דורש רישיון מתן שירות בנכס פיננסי. רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון אחראית למתן רישיונות אלה ולפיקוח על בעלי הרישיונות. כמו כן, גם הוראות חוק הנאמנות עשויות לחול על ספקי שירותי קסטודי.

 

נכסים בנאמנות וחדלות פרעון

 

השאלה אם צד נחשב נאמן משמורת או לא עשויה להתברר כמשמעותית מאוד, במיוחד לאור ההתפתחויות האחרונות בתחום הקריפטו. לאחרונה, שחקנים מסוימים בתעשיה שפעלו בדומה ל"בנקי קריפטו" הודיעו על הפסקת המשיכות מכל כספי הקריפטו שהם מחזיקים, בשל המפולת בשוק. בתנאי שימוש של שחקנים אלה הופיעו אזהרות שחלק מהשירותים שלהם עלולים להיות כרוכים בהעברת הבעלות בנכסים. לכן, נכסים אלה הפכו לחלק מהנכסים הזמינים לנושים, ואת הבעלים המקורי של הנכס לנושה לא מובטח. לכאורה, זה לא אמור להשפיע על נכסים דיגיטליים המוחזקים בחשבונות משמורת טהורים. עם זאת, עדיין לא ברור אם הנכסים האלה יהיו בטוחים בהליכי חדלות פירעון, נכון להיום.

 

אנו מאמינים ששירותי נאמן משמורת אמינים ומפוקחים הם המפתח להמשך ההתפתחות והצמיחה בתחום הנכסים הדיגיטליים.

 

***

צוות מחלקת הרגולציה והבלוקצ'יין במשרד ברנע ג'פה לנדה עומד לרשותכם בכל שאלה לגבי פעילות בלוקצ'יין, מטבעות וירטואליים ו-NFT בישראל וסוגיות אחרות.