© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

איחוד אירופאי: למי ניתנת הסמכות לפעול במקרה של הפרת חוקי הפרטיות

פרטיות באיחוד האירופי – לאיזו מדינה יש סמכות השיפוט ?

בחוות דעת שהוגשה לבית הדין האירופי לצדק, ציין הפרקליט הראשי של בית הדין כי בהתאם לחקיקה שבתוקף כיום, לכל רשות להגנת מידע באיחוד האירופי יש את הסמכות לפעול במקרה של הפרת חוקי הפרטיות שעל אכיפתם אמונה אותה רשות, גם אם המפר נמצא במדינה אחרת באיחוד.

 

חוות הדעת ניתנה בקשר לסכסוך בו נטען כי פייסבוק מפרה את חוקי הפרטיות הגרמניים. פייסבוק טענה כי עקב העובדה שמטה הפעילות שלה האחראי על פעילות עיבוד הנתונים שלה באיחוד האירופי נמצא באירלנד, אין לרשויות להגנת הפרטיות בגרמניה סמכות לדון בפעולותיה, ורק לרשויות באירלנד יש את הסמכות לבחון את פעילויותיה.

 

על אף שחוות הדעת של הפרקליט הראשי אינן מחייבות את בית הדין האירופי לצדק, ברוב המקרים, נוטה בית הדין לנהוג על פיהן.

 

ראוי לציין כי, אם אכן בית הדין האירופי לצדק יאמץ את חוות הדעת), עשויה להוביל למבול של צעדי אכיפה נגד פייסבוק ונגד חברות רב-לאומיות דומות בתחום האינטרנט. יחד עם זאת החקיקה החדשה בתחום הגנת הפרטיות באיחוד האירופי (General Data Protection Regulation – GDPR) אימצה מנגנון של רשות להגנת פרטיות מובילה, שהיא הרשות המפקחת בתחום השיפוט בו נמצא המטה של הגורם הרלוונטי. קביעה זו של ה-GDPR מבקשת לצמצם את הצורך להתמודד עם ריבוי הרשויות להגנת הפרטיות ברחבי האיחוד האירופי; אם כי, ה-GDPR אינה חוסמת לחלוטין את הרשויות האחרות.

 

Source: barlaw.co.il