© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Barnea & Co.

Electra City Tower
58 HaRakevet St.
Tel Aviv 6777016 Israel

בניין אלקטרה
רח׳ הרכבת 58
תל אביב 6777016 ישראל

ט.
מ.

ברנע

חדשות ועדכונים - ברנע:


29 בדצמבר, 2020

ביהמ”ש העליון : המועד לתשלום היטלי פיתוח הוא טרם הנפקת היתר הבניה עצמו

המערערת הגישה בקשה לוועדה המקומית בית דגן לקבלת היתר עבור שיפוץ, תחזוקת בניין ותוספות בנייה לו. כתנאי לאישור, הוועדה המקומית הוציאה דרישות לתשלום היטל תיעול ואגרת סלילת רחובות.

27 בדצמבר, 2020

עדכון ביחס לחובת מזמין השירות לבצע הליך שימוע לעובד קבלן שירות

ביולי האחרון, התקבל פסק דין חשוב ביחס לחובת מזמין שירות לקחת חלק בהליכי שימוע של עובדי קבלן אשר מועסקים בחצריו. אז נקבע כי היקף חובת השימוע תלוי בנסיבות  המקרה.

22 בדצמבר, 2020

לעובד אין בהכרח זכות קנויה לבונוס, גם אם שולם לו שנים רבות קודם לכן

כידוע, במהלך השנה האחרונה מעסיקים רבים נקלעו לקשיים כלכליים בעקבות משבר הקורונה. על כן השאלה האם חלה על המעסיק חובה לשלם לעובדים בונוסים מתחדדת ביתר שאת והיא קריטית מאין כמותה. והנה, רגע לפני סיומה של שנת 2020 ולפני קבלת החלטה רוחבית על תשלום בונוסים שנתיים לעובדים (אשר על פי רוב משולמים ברבעון הראשון של השנה העוקבת) ניתן פסק דין חדש של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב. 

לכל החדשות של ברנע >

הזן כתובת אימייל על מנת להירשם לניוזלטר: