© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is global

מיסוי / תגמול עובדים ובכירים

תוכניות תגמול לעובדים, כאשר הן מתוכננות ומבוצעות כראוי, הן מהוות כלי מרכזי לשימור עובדים בכירים איכותיים ולשיפור ביצועי החברה 

הצוות של המשרד מספק מענה מקיף במגוון רחב של סוגיות הנוגעות לתגמול, תמרוץ ושימור עובדים ובכירים ללקוחותינו – חברות סטארטאפ צעירות, חברות פרטיות, וציבוריות הנסחרות בארץ ובחו"ל, עובדים, בכירים ומעסיקים ודירקטוריונים. 

 

מחלקת המיסים של משרדנו עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם המחלקה המסחרית, מחלקת שוק ההון ומחלקת דיני עבודה על מנת לגבש פתרונות יצירתיים שייצרו הלימה בין יעדי החברה ומנגנוני התגמול. השירותים בתחום כוללים גיבוש והכנת תכניות אופציות 102 באופן שוטף או כחלק מעסקת מיזוגים, רכישות, שינוי מבנה, תמריצים הוניים, תכניות מבוססות מניות, ייצוג וקבלת אישורים מקדמיים מרשות המיסים, הסדרי מצנח זהב, הסכמי ומענקי פנטום ועוד.

 

חזרה לתחום מיסוי

חדשות ועדכונים - מיסוי / תגמול עובדים ובכירים:


28 בנובמבר, 2022

היבטי מיסוי בתגמול מבוסס מטבעות קריפטוגרפיים לעובדים ולנותני שירותים

5 במרץ, 2020

בפסיקה תקדימית נקבע כי לעובד אשר מניותיו בחברה מוחזקות על ידי נאמן 102 אין זכויות כבעל מניות בחברה

17 ביולי, 2019

בית המשפט בפסיקה תקדימית בנושא אופציות לעובדים

מיסוי / תגמול עובדים ובכירים

תוכניות תגמול לעובדים, כאשר הן מתוכננות ומבוצעות כראוי, הן מהוות כלי מרכזי לשימור עובדים בכירים איכותיים ולשיפור ביצועי החברה 

הצוות של המשרד מספק מענה מקיף במגוון רחב של סוגיות הנוגעות לתגמול, תמרוץ ושימור עובדים ובכירים ללקוחותינו – חברות סטארטאפ צעירות, חברות פרטיות, וציבוריות הנסחרות בארץ ובחו"ל, עובדים, בכירים ומעסיקים ודירקטוריונים. 

 

מחלקת המיסים של משרדנו עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם המחלקה המסחרית, מחלקת שוק ההון ומחלקת דיני עבודה על מנת לגבש פתרונות יצירתיים שייצרו הלימה בין יעדי החברה ומנגנוני התגמול. השירותים בתחום כוללים גיבוש והכנת תכניות אופציות 102 באופן שוטף או כחלק מעסקת מיזוגים, רכישות, שינוי מבנה, תמריצים הוניים, תכניות מבוססות מניות, ייצוג וקבלת אישורים מקדמיים מרשות המיסים, הסדרי מצנח זהב, הסכמי ומענקי פנטום ועוד.

 

חזרה לתחום מיסוי

חדשות ועדכונים:


28 בנובמבר, 2022

היבטי מיסוי בתגמול מבוסס מטבעות קריפטוגרפיים לעובדים ולנותני שירותים

5 במרץ, 2020

בפסיקה תקדימית נקבע כי לעובד אשר מניותיו בחברה מוחזקות על ידי נאמן 102 אין זכויות כבעל מניות בחברה

17 ביולי, 2019

בית המשפט בפסיקה תקדימית בנושא אופציות לעובדים