© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

זכויות וסיוע לנפגעי פעולות איבה ולבני משפחותיהם

זכויות נפגעי פעולות איבה

אזרחים רבים ובני משפחותיהם נפגעו במישרין ואו בעקיפין, בגוף, בנפש וברכוש, ממתקפת הטרור ומלחמת חרבות ברזל שפרצה לאחריה. הנפגעים זקוקים לשירותים וסיוע רב, אותו מעמיד ביטוח לאומי במסגרת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה. היקף התגמולים והסיוע לנפגעי פעולות האיבה זהה להיקף התמיכה שמקבלים נפגעי צה"ל.

 

תנאי לזכאות על פי חוק התגמולים לנפגעי איבה הוא כי הפעולה הוכרה כפעולת איבה על ידי משרד הביטחון. במקרה הנוכחי, אין מחלוקת כי מדובר בפעולה שתוכר כפעולת איבה.  בנוסף, על הנפגע להיות תושב ישראל, אבל גם אוכלוסיות נוספות מוגנות. למעשה, כל מי ששוהה בארץ כדין, וגם ישראלים שנפגעים בחו"ל בפעולות שהוכרו כפעולת איבה – זכאים לכיסוי.  

 

ברוב המקרים, ביטוח לאומי יוזם קשר עם הנפגעים ובני משפחותיהם כבר בסמוך לאירוע הפגיעה. במקרה ולא נוצר קשר ניתן לפנות באמצעות סניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים או למוקד החירום של ביטוח לאומי, שנפתח במיוחד למטרה זו.

 

מרכיבי התגמולים והסיוע

 

 • במקרים בהם הפגיעה נגרמה במהלך העבודה, או אם הפגיעה אירעה כשהעובד היה בדרך אל או ממקום העבודה, הוא זכאי לקצבת נפגעי עבודה.
 • הכיסוי של נפגעי עבודה הינו כיסוי במסלול אלטרנטיבי. כלומר, על הנפגע או בני משפחתו לבחור במסלול הרצוי להם.
 • הכיסוי הביטוחי לפי חוק נפגעי פעולות איבה, באמצעות המוסד לביטוח לאומי הוא ברירת המחדל. כלומר, הוא זה שיחול ככל שהנפגע לא בחר במסלול אחר.
 • משפחות של נפגעי פעולות איבה זכאיות לשיקום כלכלי ומקצועי, עזרה בהטבות בתחום הדיור, רכב וניידות, מימון טיפולים רפואיים ומענקים אחרים.
 • בני משפחה השוהים ליד מיטתו של נפגע בפעולת איבה, זכאים לסיוע ותמיכה מידיים.
 • הסיוע כולל שהות בסמוך לבית החולים בו מאושפז הנפגע, וכן קצבת הוצאות כלכלה, נסיעות, חניה וסידורי לינה – בכפוף להתקיים תנאים מסויימים.
 • סיוע לבני משפחה כולל החזר הוצאות נסיעה, וכן סיוע לפגיעות בנפש ל"מעגל השני", שנחשפו לפגיעות של הנפגעים, נפגעי חרדה ופגיעות אחרות בנפש, הכול בהתאם לחומרת הפגיעה ולמגבלת מספר בני המשפחה המוטבים.
 • הסיוע כולל פיצוי על פגיעה ברכוש של הנפגעים שניזוק והשבתו לתקינות.
 • במקרה של פטירה, מכוסות כלל הוצאות הקבורה האבל וההנצחה של הנפגע לרבות הסעות ללוויה, הבאת קרובים מחו"ל, השתתפות ברכישת חלקת קבר ועוד.
 • בני זוג – ידועים בציבור ונשואים – זכאים למענק התאלמנות ומענק אבל. הורים זכאים למענק אבל.
 • במקרה שבני משפחת החלל מדרגה ראשונה חיה בחו"ל, הביטוח הלאומי דואג להטסה ללוויה ולמימון הוצאות השהייה בארץ.

 

***

 

עו"ד עמוס א. רוזנצויג, יועץ מיוחד בברנע ג'פה לנדה ומוביל תחום ביטוח לאומי במשרד, עומד לרשותכם לכל שאלה בנושא.