© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

זכויות תושב חוזר ועולה חדש

ביטוח לאומי זכויות עולים חדשים

אחת ההשפעות של המלחמה בעזה היא התעניינות הולכת וגוברת של יהודים ברחבי העולם, ושל ישראלים שעזבו בעבר, בהשתקעות בישראל. המוסד לביטוח לאומי – לצד  גופים מדיניים אחרים – מעניק זכויות והטבות לחוזרים לארץ, בתחומים מגוונים, ולמתעניינים בחזרה לישראל – או בעלייה – כדאי להכיר אותן.  

 

מבחן מרכז החיים

מבחן מרכז החיים הינו מבחן אובייקטיבי (מהן הפעולות שבהן נקט אדם כדי לעגן את מרכז חייו בארץ) ומבחן סובייקטיבי – היכן האדם רואה את מרכז חייו.

 

קבלת זכויות סוציאליות וכלכליות הניתנות לאזרחי מדינת ישראל מותנות בסטטוס תושבות הנקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי על פי מבחן "מרכז חיים".  כלומר, העתקת מגורים בלבד לא מקנה זכויות באופן אוטומטי, אלא שיש צורך להוכיח לרשויות שמרכז החיים עצמו עבר לישראל, ושמרבית הקשרים בחו"ל – ובעיקר פרנסה ואחזקות – נותקו.

 

תושבים חוזרים

מי מוגדר כתושב חוזר?

תושב חוזר הוא מעמד מוגדר על ידי הביטוח הלאומי והוא חל רק על מי שניתק תושבות עם המעבר לחו"ל, או שתושבותו נותקה עקב שהות ארוכת שנים בחו"ל. מי שעזב את הארץ לתקופה קצרה ולא ניתק תושבות, וחזר להתגורר בה, לא יוגדר כתושב חוזר, אך ייהנה מכלל ההטבות של תושב שנשמרו לו, בצד חובת תשלום דמי הביטוח לכל תקופת שהותו בחו"ל.

 

כיצד מסדירים מעמד של תושב חוזר?

את המעמד ניתן להתחיל להסדיר כבר בעת השהייה בחו"ל. עבור מי שלא היה תושב ישראל מעל לחמש שנים, קיים מסלול מקוצר וניתן ליישמו באמצעות פנייה או ליין לאתר הביטוח הלאומי.

 

אילו מסמכים יש להציג כדי להסדיר מעמד תושב חוזר?

המוסד לביטוח לאומי דורש להציג מסמכים המעידים על פעולות שננקטו כדי לנתק את מרכז החיים מחו"ל. בין המסמכים שניתן להציג – תיעוד על מכירת נכסים, הפסקת ביטוחים, מסמכי סיום עבודה, ויתור על אזרחות, שכירות דירה וחוזה העסקה בישראל, רישום ילדים לבית הספר ועוד.

 

האם תושבים חוזרים חייבים בתקופת המתנה לכיסוי הביטוח הרפואי?

כן. מי ששהה בחו"ל וניתק קשר התושבות עימו או מי שלא שילם דמי ביטוח תקופה מסוימת, חייב בתקופת המתנה לכיסוי הביטוח הרפואי עם שובו לישראל. תקופת ההמתנה ניתנת לפדיון בכסף ואורכה המרבי שישה חודשים.

 

מה הן הזכויות העומדות לתושב חוזר?

תושב חוזר זכאי לכלל הקצבאות להן זכאי תושב ישראלי (ילדים, זקנה, נכות וכו'). בנוסף, משרד הקליטה ומשרדים אחרים מעניקים סיוע כלכלי לתושבים חוזרים, למשך 24 חודשים. שהות בחו"ל בתקופת ההמתנה לא תימנה כתקופת המתנה. ישנם מקרי פטור מתקופת המתנה – במקרים מיוחדים. 

 

תכנית סיוע לתושבים חוזרים

חבילת הסיוע לתושבים חוזרים מתפרסת על כל תחומי החיים, וכוללת שורה ארוכה של הטבות והקלות:

  • סל קליטה.
  • הקלות במוסדות החינוך.
  • מיסוי: פטור מתשלום מיסים ברכישות רכב וציוד, נקודות זיכוי ממס, הטבות בסוגי מיסוי.
  • דיור: סיוע בהוצאות דיור, סיוע במשכנתא והנחות בארנונה
  • בריאות: ביטוח בריאות מיוחד, המתייחס לתקופת הצינון הנדרשת לצורך תקופת אכשרה.
  • חינוך ולימודים: הקלות במערכת החינוך, סיוע להורים במימון מעונות.
  • תעסוקה: הקלות בהתאמות תעסוקתיות ותשלום הבטחת הכנסה.
  • אזרחים וותיקים: תושב חוזר שצבר לזכותו את תקופת האכשרה הנדרשת בחוק לגמלת זקנה ( 144 חודש) זכאי לקבלת הקצבה. אם לא צבר את תקופת האכשרה יוכל לקבל קצבת זקנה מיוחדת.
  • ילדים וצעירים: פרויקטים לתוכניות מיוחדות ללימוד והעשרה.

 

עולים חדשים

עולים חדשים זכאים לכלל הזכויות להם זכאים תושבים חוזרים ותושבי ישראל. לצד זכויות אלה, הם זכאים להטבות הייחודיות להם, "סל קליטה" ורשימה שפורטה תחת ההטבות לתושבים חוזרים.

 

מי יחשב לעולה חדש?

מי שזכאי להיכנס לישראל לפי חוק השבות.

 

כיצד מתחילים מהלך של עלייה?

ניתן ליצור קשר עם משרד הקליטה, שמהווה גורם מתכלל של משרדי הממשלה.

 

האם אדם שמתגורר בישראל יכול להתחיל מהלך של עלייה תוך כדי מגורים בארץ?

ניתן להתחיל בהליכי קליטה גם כאשר נמצאים בארץ, וזאת באמצעות משרד הקליטה בארץ.

 

האם יש תקופת המתנה לקבלת קצבת ילדים?

לא. משפחה שעלתה לארץ עם ילדים זכאית לקצבת ילדים מיום עלייתה.

 

האם עולה חדש בגיל פנסיה זכאי לקצבת זקנה?

בכפוף לתנאים מסויימים. מי שהגיע לגיל פרישה, שהינו 67 לגבר ו-62 לאישה (בכפוף למבחן הכנסות או בגיל 70 ללא תלות בהכנסה), תוענק לו קצבת זקנה,  ובלבד שצבר תקופת אכשרה של מבוטח בארץ של 144 חודש.  מי שלא צבר את תקופת האכשרה הנדרשת או שעלה לארץ אחרי גיל 62 ואין לו זכאות לקצבת  אזרח ותיק זכאי לגמלת אזרח ותיק מיוחדת המיועדת לעולה חדש ותושב חוזר.

 

האם קצבת הזקנה לעולה חדש תלויה במדינה ממנה נעשתה העלייה?

כן. מי שעלה ממדינה שיש עימה אמנה בנושא ביטחון סוציאלי, יכול לצבור תקופות אכשרה וכן לקבל קצבאות ממדינת מוצאו.

 

האם עולים חדשים חייבים בתקופת המתנה לכיסוי הביטוח הרפואי?

עולה חדש לפי חוק השבות יכול לקבל פטור מתקופת המתנה לכיסוי רפואי.

 

***

 

עמוס א. רוזנצויג הוא יועץ מיוחד בברנע ג'פה לנדה, ומומחה לסוגיות משפטיות הקשורות בביטוח לאומי.