© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

על ההבדל בין מפיץ וסוכן בראי החוק

ליטיגציה מסחרית -ברנע משרד עורכי דין

אתם פועלים למכור, לשווק או להפיץ סחורה של גורם אחר בישראל? השיוך של העבודה שאתם עושים – כמפיץ או כסוכן – משפיעה על הזכויות המגיעות לכם לפי חוק.

 

במקרה בו אתם פועלים כסוכן, ולא מפיץ, חלות עליכם הוראותיו של חוק המגן על סוכנים מסחריים בעת סיום יחסי הסוכנות (וזאת בנוסף לדיני החוזים החלים בכל מקרה על התקשרויות חוזיות).

 

מפיץ או סוכן – מי אני בכלל?

 

מפיץ הוא מי שרוכש סחורה מספק ומפיץ אותה בטריטוריה שבה ניתנה לו הזכות החוזית להפיצה.

 

בין המפיץ לבין הספק קיים חוזה הפצה, בו נקבעים התנאים בהם ימכור הספק את סחורתו למפיץ וניתנות למפיץ זכויות למכור אותם באזורים ובתנאים שהוגדרו.

 

סוכן מסחרי הוא מי שעיסוקו באיתור לקוחות או פעילות, במטרה להביא להתקשרות בחוזה בין הלקוח לבין הספק, לרכישת סחורה או שירותים שמשווק הספק.

 

בין הסוכן לבין הספק קיים חוזה סוכנות, בו הספק מייפה את כוחו של הסוכן לאתר לקוחות חדשים או להתקשר בהתקשרות נוספת עם לקוחות קיימים, לרכישת סחורה או שירותים שמעניק הספק, וכן מוגדרת התמורה לה יהיה זכאי הסוכן. תמורה זו מוגדרת בדרך כלל בעמלה שהיא שיעור מסוים משווי העסקאות שהסוכן היה הגורם היעיל לכריתתן.

 

איזה חוק חל עלי?

 

הן המפיץ והסוכן פועלים מכוח התקשרות חוזית עם הספק וחלים עליהם דיני החוזים הכלליים. יש לציין, כי מפיצים וסוכנים רבים הפועלים בישראל נותנים שירותים לחברות זרות, אשר מתקשרות עם מפיצים וסוכנים ברחבי העולם, ועל כן הן אלו שעורכות בדרך כלל את חוזי ההפצה או הסוכנות, ובהתאם חוזים אלו פעמים רבות מכפיפים את ההתקשרות בין הצדדים לדינים של מדינה זרה.

 

לעומת זאת, על סוכן שפועל בישראל חל חוק ספציפי – חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012. מטרתו של חוק זה להגן על זכויות הסוכן, הפועל בבניית שוק ומוניטין לספק, במקרה של סיום הסכם הסוכנות עמו, וזאת במטרה להבטיח שעם סיום חוזה הסוכנות לא יימנע מהסוכן תגמול ראוי על פעילותו ועל הרווחים הצפויים ממנה לספק.

 

במקרה של סיום יחסי הסוכנות, קובע החוק מהו פרק הזמן שיש לתת לסוכן כהודעה מוקדמת על סיום יחסי הסוכנות, אשר נגזר ממשך הזמן בו פעל הסוכן עבור הספק. במידה והפסקת הפעילות היא מיידית, קובע החוק מה סכום דמי ההודעה המוקדמת שיש לשלם לסוכן, כפונקציה של משך ההודעה המוקדמת ושל רווחי הסוכן.

 

עוד קובע החוק כי במקרה של סיום יחסי הסוכנות, יהיה זכאי הסוכן לפיצוי מהספק בשל התקשרויות של הספק עם לקוחות חדשים או בשל גידול בהיקף עסקיו עם לקוחות קיימים, אשר הסוכן היה הגורם היעיל להן, בהתאם לנוסחה הקבועה בחוק המתבססת על רווחי הסוכן ומשך ההתקשרות עמו.

 

חשוב לציין, כי לא ניתן להתנות על חוק חוזה סוכנות, אלא אם כן ההתניה פועלת לטובת הסוכן.

 

כפי שניתן לראות, הסיווג של העבודה שאתם מבצעים חשובה לצורך הקביעה מהם החוקים החלים על פעילותכם, כאשר הסוכן המסחרי מקבל הגנה רחבה יותר בחוק מאשר מפיץ. אם השאלה תגיע לפתחו של בית המשפט, ייבדקו הן לשון החוזה עליו אתם חתומים והן מה הפעילות אותה ביצעתם.

 

לכן, מומלץ להקדיש זמן ומחשבה לאופן בו אתם מנסחים את החוזים המסדירים את פעולותיכם, באופן שמשקף נכונה את מהות פועלכם – כמפיץ או כסוכן.

 

Source: barlaw.co.il

הזן כתובת אימייל על מנת להירשם לניוזלטר: