© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

תחזיות בתחום המטבעות הדיגיטליים לשנת 2018

תחזיות בתחום המטבעות הדיגיטליים לשנת 2018

שנת 2017 היתה שנה מהותית עבור תעשיית הבלוקצ'יין (blockchain) באופן כללי ועבור המטבעות הדיגיטליים בפרט. הביטקוין ומטבעות דיגיטליים אחרים נהנו מעליות שערים, וההנפקות הראשוניות של מטבעות דיגיטליים (ICOs) חצו את רף ה- 3 מיליארד דולר.

 

לכן, נראה שגם שנת 2018, צפויה להיות שנה מעניינת בתעשייה, עם התהוותן של מגמות חדשות וחידודה של רגולציה בתחום.

 

תחזיות לגבי שוק המטבעות הדיגיטליים בשנה הקרובה:

 

Security Tokens

Utility Tokens הם מטבעות דיגיטליים שהסיווג המשפטי שלהם הינו כשל מטבע, שירות או סחורה ולא כנייר ערך. לכן לכאורה דיני ניירות הערך לא חלים עליהם.בשל אי הוודאות בארה"ב בכל הנוגע לרגולציה החלה על מטבעות דיגיטליים, בסוף שנת 2017, השימוש ב Security Tokens תפס תנופה בקרב מיזמים, שביקשו לגייס כספים בתוך ארה"ב מבלי להפר את הוראות הדין.

 

גיוס שכזה בארה"ב מבוצע באמצעות מסמך הצעה אל משקיעים המוגדרים, בהתאם לדיני ניירות הערך בארה"ב, כמשקיעים מנוסים (accredited investors), כאילו שהטוקן הינו נייר ערך.

 

אחת הסיבות לשימוש ההולך וגובר ב Security Tokens על-ידי מיזמים בארה"ב היא הפחתת הסיכון להעלאת חשדות להפרת האיסור של הצעת ניירות ערך לציבור בארה"ב ללא תשקיף.

החיסרון הוא שניתן להציע את המטבעות בארה"ב רק ל- accredited investors. זה מצמצם את הקהל היעד לו ניתן להציע בתוך ארה"ב. השמרנים ביותר מציעים את ה- Security Tokens שלהם בכל העולם רק למשקיעים מנוסים בהתאם להוראות דיני ניירות הערך בכל מדינה (ולא לכלל הציבור), באמצעות הפטור הקיים למשקיעים כאלה מהצורך בתשקיף (בישראל – משקיעים מסווגים, בארה"ב – accredited investors וכיו"ב).

 

מגמת השימוש ב Security Tokens-בארה"ב (להבדיל מ-utility tokens) צפויה להמשך בשנת 2018. כתוצאה מכך, צפויה עלייה בהיקף גיוסי הכספים ממשקיעים העונים על הגדרת accredited investors.

 

צמיחה ב-ICOs וזרימת מטבעות מבוזרים לשוק

כאמור, בשנת 2017 בלבד, גייסו מיזמים סכום של כ-3.25 מיליארד דולר בדרך של ICOs. סכום זה תפס גם את תשומת לבם של משקיעים פיננסיים מנוסים יותר, שעד כה לא התערבו בתעשיית המטבעות הדיגיטליים.

 

אנליסטים כיום גורסים שמגמת גיוס כספים מ"כלל העולם" באמצעות ICO, עשויה להוביל להתפתחות תעשיה בשווי מיליארדי דולרים עבור חברות סטארטאפ. דרך גיוס זו, תסייע לחברות סטארט-אפ לגייס באמצעות הנפקת מטבעות דיגיטליים, מבלי לאבד החזקות במיזם. דרך זו מהווה גם תחרות לקרנות השקעה ומשקיעים פרטיים שעד כה השקיעו במיזמים בתמורה לניירות ערך במיזם.

 

בהתאם, צפוי גידול במעורבותם של משקיעים מנוסים יותר ב- ICOs כמו גם קרנות השקעה פרטיות שתתחלנה לסחור במטבעות דיגיטליים. ניתן להניח שתעשיית ה-ICOs תהפוך לשקופה יותר מבחינת הגילוי הניתן מהחברות המגייסות, וקרוב לוודאי שייווצר גם סטנדרט שוק ל-whitepapers (כך שהחברות המגייסות יפרסמו מידע רב ומבוסס יותר אודות המיזם והטכנולוגיה, נתונים פיננסיים, ונתונים על ההנפקה עצמה). בשל כניסת משקיעים מתוחכמים יותר לשוק ובשל התחרות העזה בין המיזמים המנסים לגייס, יהיה קשה יותר לגייס כספים תוך פרסום whitepapers "פשוטים" המספקים מעט מאוד אינפורמציה עבור המשקיעים.

 

לסיכום, כיום, רוב המסחר במטבעות דיגיטליים מתבצע על-ידי משקיעים מקרב הציבור שאינם בהכרח משקיעים מקצועיים ומנוסים. המשקיעים המוסדיים (אשר הינם מנוסים יותר בעולם ההשקעות) מהססים בשלב זה ומחכים ליציבות מוכחת יותר בתחום. עם זאת, בהתחשב בצפי לעלייה החדה בשימוש ובמסחר במטבעות דיגיטליים במהלך שנת 2018, יתכן ולא תהיה להם ברירה אלא להצטרף למגמה העולמית.

 

גיברלטר מובילה ברגולציה בתחום ה-ICO

המושבה הבריטית בדרום ספרד, גיברלטר, היא אחת המדינות היחידות בעולם שחוקקה חוקים המסדירים את אופן הביצוע של ICO. באוקטובר 2017, גיברלטר הפכה להיות המדינה הראשונה שקבעה מסגרת רגולטורית עבור חברות הפועלות בטכנולוגיית ה-DLT (­Distributed Ledger Technology רישום מבוזר של בסיסי נתונים). התקנות שנכנסו לתוקף בינואר 2018, מעניקות הגנה משפטית ללקוחות, משקיעים ולחברות הפועלות בגיברלטר בהתאם לרגולציה החלה על DLT ועל ICO.

 

רגולציה על ICOs ו-DLTs בעולם

נכון לעכשיו, ברוב מדינות העולם אין רגולציה על מטבעות דיגיטליים ו- ICOs. עם זאת, מספר רגולטוריים פיננסים, לרבות, רשות ניירות ערך בישראל, רשות ניירות ערך בארה"ב, רשות ניירות ערך הקנדית והרגולטור הפיננסי בגיברלטר, כבר נקטו בצעדים על מנת להתחיל ולהחיל רגולציה על מטבעות דיגיטליים (מגבלות על הצעות לציבור, סיווג המטבע ודרישות חוקיות בכל הקשור ל-ICOs).

 

רשות ניירות ערך בארה"ב לא מאפשרת רישום למסחר של מוצרים הנסחרים בבורסה הקשורים אל תחום המטבעות הדיגיטליים. במהלך שנת 2017, אף פרסמה אזהרות למשקיעים, לפיהן יתכנו מקרים בהם השימוש ב- ICO אינו מהווה הנפקה של מטבעות דיגיטליים, אלא יחשב כהצעת ניירות ערך לציבור שנעשתה ללא תשקיף (IPO) ושלא בהתאם להוראות הדין.

 

באופן דומה, הן משרד האוצר והן בנק ישראל פרסמו אזהרות לציבור בנושא מטבעות דיגיטליים והסיכונים הטמונים בהם. רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל-אביב עתידות להוציא הנחיות לאסדרת ICOs. נכון להיום, חברות הנסחרות בבורסה בישראל מנועות מלבצע פעולות במטבעות דיגיטליים וליזום מיזמים בתחום זה.

 

בקנדה לעת עתה, רשות ניירות הערך נוקטת בגישה מקלה יותר בכל הקשור למטבעות דיגיטליים. הרשות הקנדית בוחרת להתמקד בהיבטים של מניעת הלבנת הון. בחודש נובמבר 2017, אושר באונטריו ICO באופן מוסדר.

 

Source: barlaw.co.il