© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is global

עמותות

ת. מגזר התיישבותי, עמותות, תאגידים, תחרות והגבלים עסקיים

אנו מתמחים בייעוץ וייצוג עמותות וחברות לתועלת הציבור, הן ארגונים גדולים במיוחד בעלי היקף תקציבי גדול והן לארגונים קטנים יותר הנמנים באופן מסורתי עם המגזר השלישי בתחומי החינוך, הקהילה, הרווחה, התרבות ועוד.

אנו מתמחים בייעוץ וייצוג ארגונים ללא מטרות רווח (אלכ"ר), וביניהם עמותות, חברות לתועלת הציבור, הקדשות ועוד.

למשרדנו ניסיון רב בייעוץ לאלכ"רים בכל השלבים – לרבות מהשלבים הראשונים של בחינת סוג ההתאגדות האידיאלי עבור האלכ"ר והקמתו בפועל. לאחר הקמתו, משרדנו מלווה באופן שוטף את הארגון, לרבות בראי אופיו המיוחד – בדגש על התהליכים אשר יאפשרו לארגון קבלת אישור ניהול תקין ואישור הכרה כמוסד ציבורי בנוגע לקבלת תרומות לפי דיני המס

בנוסף, במסגרת הליווי השוטף, משרדנו מייעץ ומסייע לאלכ"רים בהתקשרויות החוזיות למול ארגונים אחרים ורשויות, הן בהתקשרויות האופייניות באופן ייחודי לאלכ"רים (כספקים של שירותים חברתיים וכן במסגרת קבלת ומתן תרומות) והן בהתקשרויות חוזיות אחרות (שאינן בהכרח ייחודיות לאלכ"רים). זאת, בשים לב לכך שהאלכ"רים עומדים בדרישות הרגולטוריות השונות החלות עליהם.

 

אנו מייעצים לאלכ"רים גם בהתקשרויות עם משרדי הממשלה לצורך קבלת תקציבים ותמיכות.

 

במסגרת סל השירותים המוענק לאלכ"רים, משרדנו גם מתמחה בליווי אלכ"רים המצויים תחת הליכי ביקורת ותיקון ליקויים, הנערכים על-ידי רשות התאגידים.

חדשות ועדכונים - עמותות:


21 ביוני, 2022

שדרוג חדש באתר גיידסטאר – עדכון עצמאי של מידע לעמותות וחברות לתועלת הציבור

לאחרונה השיק האתר 'גיידסטאר ישראל', המספק מידע אודות עמותות ומלכר"ים ממשק חדש ומשמעותי לעדכון עצמי של פרטי עמותות וחברות לתועלת הציבור. השדרוג נעשה כחלק מתוך מערך הייעול הנרחב של משרד המשפטים, הכולל מעבר לביצוע פעולות באמצעות המערכת המקוונת.

26 באוקטובר, 2021

הקלה בתנאי הסף להתקשרות מוסדות המדינה עם עמותות וחברות לתועלת הציבור

עד היום, לא התאפשר למלכ"רים (מוסדות ללא כוונת רווח, דוגמת עמותות וחברות לתועלת הציבור) שאינם מחזיקים באישור ניהול תקין, להתקשר עם גורמי ממשלה. זאת, בהתאם להחלטת ממשלה משנת 2001.

 

אישור ניהול תקין, הוא אישור הניתן לעמותות ולחל"צ על ידי רשם העמותות וההקדשות, לאחר קבלת דיווח שנתי מהעמותה/החל"צ (בהתאם לדרישות הדין והנחיות הרשם), והוא תקף למשך שנה (או למשך שנתיים, עבור עמותות וחל"צ העמודות בקריטריונים מסוימים).

19 בספטמבר, 2021

ביהמ"ש המחוזי פסק: קרן עזריאלי תהא פטורה מתשלום מס על דיבידנדים

בפסק דין שניתן בימים האחרונים פסק בית המשפט המחוזי כי בניגוד לעמדת רשות המסים, עמותת קרן עזריאלי, המחזיקה כ-5.69% ממניותיה של קבוצת עזריאלי בע"מ, תהא פטורה מתשלום עשרות מיליוני שקלים של מיסים על הדיבידנדים המתקבלים אצלה מדי שנה כתוצאה מהחזקתה במניות החברה הציבורית – מניות אשר הועברו לקרן בתרומה ממר דוד עזריאלי ז"ל לפני פטירתו.

עמותות

אנו מתמחים בייעוץ וייצוג עמותות וחברות לתועלת הציבור, הן ארגונים גדולים במיוחד בעלי היקף תקציבי גדול והן לארגונים קטנים יותר הנמנים באופן מסורתי עם המגזר השלישי בתחומי החינוך, הקהילה, הרווחה, התרבות ועוד.

אנו מתמחים בייעוץ וייצוג ארגונים ללא מטרות רווח (אלכ"ר), וביניהם עמותות, חברות לתועלת הציבור, הקדשות ועוד.

למשרדנו ניסיון רב בייעוץ לאלכ"רים בכל השלבים – לרבות מהשלבים הראשונים של בחינת סוג ההתאגדות האידיאלי עבור האלכ"ר והקמתו בפועל. לאחר הקמתו, משרדנו מלווה באופן שוטף את הארגון, לרבות בראי אופיו המיוחד – בדגש על התהליכים אשר יאפשרו לארגון קבלת אישור ניהול תקין ואישור הכרה כמוסד ציבורי בנוגע לקבלת תרומות לפי דיני המס

בנוסף, במסגרת הליווי השוטף, משרדנו מייעץ ומסייע לאלכ"רים בהתקשרויות החוזיות למול ארגונים אחרים ורשויות, הן בהתקשרויות האופייניות באופן ייחודי לאלכ"רים (כספקים של שירותים חברתיים וכן במסגרת קבלת ומתן תרומות) והן בהתקשרויות חוזיות אחרות (שאינן בהכרח ייחודיות לאלכ"רים). זאת, בשים לב לכך שהאלכ"רים עומדים בדרישות הרגולטוריות השונות החלות עליהם.

 

אנו מייעצים לאלכ"רים גם בהתקשרויות עם משרדי הממשלה לצורך קבלת תקציבים ותמיכות.

 

במסגרת סל השירותים המוענק לאלכ"רים, משרדנו גם מתמחה בליווי אלכ"רים המצויים תחת הליכי ביקורת ותיקון ליקויים, הנערכים על-ידי רשות התאגידים.

ת. מגזר התיישבותי, עמותות, תאגידים, תחרות והגבלים עסקיים

חדשות ועדכונים - עמותות:


21 ביוני, 2022

שדרוג חדש באתר גיידסטאר – עדכון עצמאי של מידע לעמותות וחברות לתועלת הציבור

לאחרונה השיק האתר 'גיידסטאר ישראל', המספק מידע אודות עמותות ומלכר"ים ממשק חדש ומשמעותי לעדכון עצמי של פרטי עמותות וחברות לתועלת הציבור. השדרוג נעשה כחלק מתוך מערך הייעול הנרחב של משרד המשפטים, הכולל מעבר לביצוע פעולות באמצעות המערכת המקוונת.

26 באוקטובר, 2021

הקלה בתנאי הסף להתקשרות מוסדות המדינה עם עמותות וחברות לתועלת הציבור

עד היום, לא התאפשר למלכ"רים (מוסדות ללא כוונת רווח, דוגמת עמותות וחברות לתועלת הציבור) שאינם מחזיקים באישור ניהול תקין, להתקשר עם גורמי ממשלה. זאת, בהתאם להחלטת ממשלה משנת 2001.

 

אישור ניהול תקין, הוא אישור הניתן לעמותות ולחל"צ על ידי רשם העמותות וההקדשות, לאחר קבלת דיווח שנתי מהעמותה/החל"צ (בהתאם לדרישות הדין והנחיות הרשם), והוא תקף למשך שנה (או למשך שנתיים, עבור עמותות וחל"צ העמודות בקריטריונים מסוימים).

19 בספטמבר, 2021

ביהמ"ש המחוזי פסק: קרן עזריאלי תהא פטורה מתשלום מס על דיבידנדים

בפסק דין שניתן בימים האחרונים פסק בית המשפט המחוזי כי בניגוד לעמדת רשות המסים, עמותת קרן עזריאלי, המחזיקה כ-5.69% ממניותיה של קבוצת עזריאלי בע"מ, תהא פטורה מתשלום עשרות מיליוני שקלים של מיסים על הדיבידנדים המתקבלים אצלה מדי שנה כתוצאה מהחזקתה במניות החברה הציבורית – מניות אשר הועברו לקרן בתרומה ממר דוד עזריאלי ז"ל לפני פטירתו.

הזן כתובת אימייל על מנת להירשם לניוזלטר: