© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is global

עמותות

אנו מתמחים בייעוץ וייצוג עמותות וחברות לתועלת הציבור, הן ארגונים גדולים במיוחד בעלי היקף תקציבי גדול והן לארגונים קטנים יותר הנמנים באופן מסורתי עם המגזר השלישי בתחומי החינוך, הקהילה, הרווחה, התרבות ועוד.

אנו מתמחים בייעוץ וייצוג ארגונים ללא מטרות רווח (אלכ"ר), וביניהם עמותות, חברות לתועלת הציבור, הקדשות ועוד.

למשרדנו ניסיון רב בייעוץ לאלכ"רים בכל השלבים – לרבות מהשלבים הראשונים של בחינת סוג ההתאגדות האידיאלי עבור האלכ"ר והקמתו בפועל. לאחר הקמתו, משרדנו מלווה באופן שוטף את הארגון, לרבות בראי אופיו המיוחד – בדגש על התהליכים אשר יאפשרו לארגון קבלת אישור ניהול תקין ואישור הכרה כמוסד ציבורי בנוגע לקבלת תרומות לפי דיני המס

בנוסף, במסגרת הליווי השוטף, משרדנו מייעץ ומסייע לאלכ"רים בהתקשרויות החוזיות למול ארגונים אחרים ורשויות, הן בהתקשרויות האופייניות באופן ייחודי לאלכ"רים (כספקים של שירותים חברתיים וכן במסגרת קבלת ומתן תרומות) והן בהתקשרויות חוזיות אחרות (שאינן בהכרח ייחודיות לאלכ"רים). זאת, בשים לב לכך שהאלכ"רים עומדים בדרישות הרגולטוריות השונות החלות עליהם.

 

אנו מייעצים לאלכ"רים גם בהתקשרויות עם משרדי הממשלה לצורך קבלת תקציבים ותמיכות.

 

במסגרת סל השירותים המוענק לאלכ"רים, משרדנו גם מתמחה בליווי אלכ"רים המצויים תחת הליכי ביקורת ותיקון ליקויים, הנערכים על-ידי רשות התאגידים.

חדשות ועדכונים - עמותות:


16 באוקטובר, 2023

פעילות מלכ"רים במצב חירום

עמותות וחל"צים יוכלו לחרוג ממטרותיהן המאושרות על מנת להשתתף במאמצי הסיוע לנפגעי המלחמה ללא צורך בהגשת בקשה לשינוי מטרות. זאת, בהתאם להנחיות חדשות של רשמת העמותות וההקדשים.

5 באוקטובר, 2023

פטור מהיטל השבחה למלכ"רים

בית המשפט קבע כי במקרה של מכירת נכס מקרקעין ע"י מלכ"ר, די שהתמורה מהמכירה תשמש למטרות הציבוריות שהוגדרו בחוק, כדי שהמלכ"ר יקבל פטור מהיטל השבחה.

4 בדצמבר, 2022

בית המשפט: ליקויים חמורים בעמותה לא יובילו לפירוקה, בשל חשיבותה לציבור

על אף הליקויים חמורים שנמצאו בעמותת משפחה חדשה, קיבל בית המשפט פשרה אשר הושגה לאור העובדה שמתן צו פירוק לעמותה עלול להשפיע על  האנשים שנעזרים בשירותיה.

עמותות

אנו מתמחים בייעוץ וייצוג עמותות וחברות לתועלת הציבור, הן ארגונים גדולים במיוחד בעלי היקף תקציבי גדול והן לארגונים קטנים יותר הנמנים באופן מסורתי עם המגזר השלישי בתחומי החינוך, הקהילה, הרווחה, התרבות ועוד.

אנו מתמחים בייעוץ וייצוג ארגונים ללא מטרות רווח (אלכ"ר), וביניהם עמותות, חברות לתועלת הציבור, הקדשות ועוד.

למשרדנו ניסיון רב בייעוץ לאלכ"רים בכל השלבים – לרבות מהשלבים הראשונים של בחינת סוג ההתאגדות האידיאלי עבור האלכ"ר והקמתו בפועל. לאחר הקמתו, משרדנו מלווה באופן שוטף את הארגון, לרבות בראי אופיו המיוחד – בדגש על התהליכים אשר יאפשרו לארגון קבלת אישור ניהול תקין ואישור הכרה כמוסד ציבורי בנוגע לקבלת תרומות לפי דיני המס

בנוסף, במסגרת הליווי השוטף, משרדנו מייעץ ומסייע לאלכ"רים בהתקשרויות החוזיות למול ארגונים אחרים ורשויות, הן בהתקשרויות האופייניות באופן ייחודי לאלכ"רים (כספקים של שירותים חברתיים וכן במסגרת קבלת ומתן תרומות) והן בהתקשרויות חוזיות אחרות (שאינן בהכרח ייחודיות לאלכ"רים). זאת, בשים לב לכך שהאלכ"רים עומדים בדרישות הרגולטוריות השונות החלות עליהם.

 

אנו מייעצים לאלכ"רים גם בהתקשרויות עם משרדי הממשלה לצורך קבלת תקציבים ותמיכות.

 

במסגרת סל השירותים המוענק לאלכ"רים, משרדנו גם מתמחה בליווי אלכ"רים המצויים תחת הליכי ביקורת ותיקון ליקויים, הנערכים על-ידי רשות התאגידים.

חדשות ועדכונים - עמותות:


16 באוקטובר, 2023

פעילות מלכ"רים במצב חירום

עמותות וחל"צים יוכלו לחרוג ממטרותיהן המאושרות על מנת להשתתף במאמצי הסיוע לנפגעי המלחמה ללא צורך בהגשת בקשה לשינוי מטרות. זאת, בהתאם להנחיות חדשות של רשמת העמותות וההקדשים.

5 באוקטובר, 2023

פטור מהיטל השבחה למלכ"רים

בית המשפט קבע כי במקרה של מכירת נכס מקרקעין ע"י מלכ"ר, די שהתמורה מהמכירה תשמש למטרות הציבוריות שהוגדרו בחוק, כדי שהמלכ"ר יקבל פטור מהיטל השבחה.

4 בדצמבר, 2022

בית המשפט: ליקויים חמורים בעמותה לא יובילו לפירוקה, בשל חשיבותה לציבור

על אף הליקויים חמורים שנמצאו בעמותת משפחה חדשה, קיבל בית המשפט פשרה אשר הושגה לאור העובדה שמתן צו פירוק לעמותה עלול להשפיע על  האנשים שנעזרים בשירותיה.

הזן כתובת אימייל על מנת להירשם לניוזלטר: