© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is global

שוק הון / רגולציית שוק הון

הפיקוח הרגולטורי על חברות ציבוריות וגופים מדווחים אחרים המגייסים כסף מהציבור מבוסס על עקרון הגילוי – לציבור זכות למידע מהותי אודות חברות אלה, על מנת שיוכל לקבל החלטות השקעה מושכלות. לכאורה, עיקרון פשוט, אך בפועל – היישום מורכב מאוד.

רגולציית שוק הון בנויה מעקרונות מנחים וכללים ספציפיים, חוקים, תקנות, הנחיות של רשות ניירות ערך ופרסומים רגולטורים אחרים. חברות ציבוריות וחברות מדווחות נדרשות לציית למכלול הרגולציה המורכבת הזו, ולנווט את עסקיה לאור עקרונות וכללים אלה.

צוות המשרד מספק ליווי מקצועי לחברות ציבוריות וחברות מדווחות, החל משלבי ההכנה להנפקה, דרך ההנפקה והעבודה מול רשות ניירות ערך והבורסה, והמשך בליווי שוטף של פעילות החברה. בנוסף, מתמחה הצוות בליווי גופים נוספים בשוק ההון כגון חתמים, מפיצים, ברוקרים ויועצי השקעות, הן בקשר לפעילות העסקית שוטפת והן בקשר להליכי ציות וייצוג מול רשות ניירות ערך בעת הצורך.

בנוסף, אנו מסייעים ללקוחות בהיבט הרגולטורי של יישום מהלכים עסקיים אסטרטגיים, דרך תכנון מבנה והרכב דירקטוריון, מבנה הוועדות, פיקוח על חובות הדירקטורים ועוד וכן מספקים ליווי שוטף לחברות ציבוריות מגוונות בכל הקשור לדיני חברות וניירות ערך, לרבות הצעות רכש, הקצאות פרטיות, מיזוגים ורכישות ועוד.

אנו מלווים חברות בכל הקשור להנפקות (ראשוניות ומשניות) לציבור בבורסה בתל אביב, כולל הנפקת מניות, אג"חים וכדומה. כמו כן, אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם משרדים וחברות חיתום בחו"ל, ומלווים לקוחות ישראלים בהנפקות בבורסות זרות.

 

ציות

אנו מתמחים בבנייה ובהטמעה של תכניות אכיפה פנימיות, בהקמת מנגנוני דיווח ובעריכת ביקורות פנימיות, וכן במתן תמיכה ועדכונים שוטפים אודות שינויים רגולטוריים. בהקשר זה, מביא צוות שוק ההון את ניסיונו הרחב והיכרותו העמוקה את עולם התוכן הרגולטורי על מנת לגבש ביחד עם הלקוחות מנגנוני ציות מדויקים, המאזנים בין הצורך בבקרות ובתיעוד לבין הצורך בניהול עסקי התאגיד בצורה אפקטיבית.

 

חזרה לתחום שוק ההון

חדשות ועדכונים - שוק הון / רגולציית שוק הון:


8 במאי, 2024

אי קיום חובות בתחום איסור הלבנת הון עלול להוביל לעיצומים משמעותיים

10 באפריל, 2024

ברנע: וובינר בנושא חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום או שירותים פיננסיים מוסדרים

3 במרץ, 2024

רשות ניירות ערך: פיקוח על גופים לא מפוקחים

שוק הון / רגולציית שוק הון

הפיקוח הרגולטורי על חברות ציבוריות וגופים מדווחים אחרים המגייסים כסף מהציבור מבוסס על עקרון הגילוי – לציבור זכות למידע מהותי אודות חברות אלה, על מנת שיוכל לקבל החלטות השקעה מושכלות. לכאורה, עיקרון פשוט, אך בפועל – היישום מורכב מאוד.

רגולציית שוק הון בנויה מעקרונות מנחים וכללים ספציפיים, חוקים, תקנות, הנחיות של רשות ניירות ערך ופרסומים רגולטורים אחרים. חברות ציבוריות וחברות מדווחות נדרשות לציית למכלול הרגולציה המורכבת הזו, ולנווט את עסקיה לאור עקרונות וכללים אלה.

צוות המשרד מספק ליווי מקצועי לחברות ציבוריות וחברות מדווחות, החל משלבי ההכנה להנפקה, דרך ההנפקה והעבודה מול רשות ניירות ערך והבורסה, והמשך בליווי שוטף של פעילות החברה. בנוסף, מתמחה הצוות בליווי גופים נוספים בשוק ההון כגון חתמים, מפיצים, ברוקרים ויועצי השקעות, הן בקשר לפעילות העסקית שוטפת והן בקשר להליכי ציות וייצוג מול רשות ניירות ערך בעת הצורך.

בנוסף, אנו מסייעים ללקוחות בהיבט הרגולטורי של יישום מהלכים עסקיים אסטרטגיים, דרך תכנון מבנה והרכב דירקטוריון, מבנה הוועדות, פיקוח על חובות הדירקטורים ועוד וכן מספקים ליווי שוטף לחברות ציבוריות מגוונות בכל הקשור לדיני חברות וניירות ערך, לרבות הצעות רכש, הקצאות פרטיות, מיזוגים ורכישות ועוד.

אנו מלווים חברות בכל הקשור להנפקות (ראשוניות ומשניות) לציבור בבורסה בתל אביב, כולל הנפקת מניות, אג"חים וכדומה. כמו כן, אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם משרדים וחברות חיתום בחו"ל, ומלווים לקוחות ישראלים בהנפקות בבורסות זרות.

 

ציות

אנו מתמחים בבנייה ובהטמעה של תכניות אכיפה פנימיות, בהקמת מנגנוני דיווח ובעריכת ביקורות פנימיות, וכן במתן תמיכה ועדכונים שוטפים אודות שינויים רגולטוריים. בהקשר זה, מביא צוות שוק ההון את ניסיונו הרחב והיכרותו העמוקה את עולם התוכן הרגולטורי על מנת לגבש ביחד עם הלקוחות מנגנוני ציות מדויקים, המאזנים בין הצורך בבקרות ובתיעוד לבין הצורך בניהול עסקי התאגיד בצורה אפקטיבית.

 

חזרה לתחום שוק ההון

חדשות ועדכונים:


8 במאי, 2024

אי קיום חובות בתחום איסור הלבנת הון עלול להוביל לעיצומים משמעותיים

10 באפריל, 2024

ברנע: וובינר בנושא חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום או שירותים פיננסיים מוסדרים

3 במרץ, 2024

רשות ניירות ערך: פיקוח על גופים לא מפוקחים