© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

פינטק: אתגר וערך

אתגר וערך

פינטק הוא תחום המחבר בין שני עולמות – בין הטכנולוגיה לבין השירותים הפיננסיים, כאשר הבנקאות והביטוח הם מגרשי המשחקים המרכזיים של הפינטק. שניהם נדרשים להתייעלות ומשוועים לפתרונות טכנולוגיים שיסייעו להן בזאת. הפינטק מבטיח להביא חדשנות לשחקנים הקיימים, אבל מאיים גם לחולל disruption, שיזעזע את התעשיות השמרניות ויחליף אותן עם מודלים ושחקנים חדשים.  

 

החיבור בין שני מרכיבי הפינטק הוא מאתגר, וזאת לאור ההבדלים הבסיסיים בין אופיים של הצדדים. הבשורה הטכנולוגית באה מסטארטאפים, שהם באופיים ארגונים קטנים, המונעים על ידי הצורך לפעול במהירות ויעילות. צורך זה נובע מ-time-to-market קצר והצורך למכור ולגייס הון. לעומתם, שחקני העוגן בתחום השירותים הפיננסיים הם ארגונים גדולים, היררכיים ובירוקרטים, שמהירות החלטה וזריזות ביישום פתרונות חדשניים רחוקים מהם שנות אור. על הקשר בין רגולציה ופינטק ורגולציה ופרטיות: 

 

רגולציה ופינטק

לרוב, אתגרי הסטארטאפים הם חדשנות, תחרות ומודל העסקי, בעוד שהרגולציה תופשת מקום משני – אם בכלל. לעומת זאת, בתחום הפינטק לרגולציה מקום מרכזי בהגדרת המיזם ובהתכנותו. המקום המרכזי של הרגולציה הוא ייחודי לתחום הפינטק, והכרת מערכת גומלין זו חיונית בכל ניתוח של סיכוייו של מיזם בתחום.

 

השירותים הפיננסיים, מעצם מהותם, כפופים להסדרים רגולטוריים מגוונים ומפורטים. הרגולציה הנוגעת לפינטק כוללת רגולציה בנקאית, רגולציית ביטוח, מניעת הלבנת הון, פרטיות, צרכנות וניירות ערך. חלוקת תחומי הרגולציה בתחום השירותים הפיננסיים עוקבת ומותאמת למבנה השוק המסורתי, כאשר לכל תחום הרגולציה שלו והרגולטור הצמוד. 

 

במקרים רבים, מיזמי הפינטק שואפים לפתור בעיות שנוצרות על ידי הרגולציה הקיימת. עם זאת, הם חייבים להכיר בכך שפעילותם כפופה לאותן מערכות רגולטוריות. עוד בשלב הגדרת המוצר והשירות אותם מבקשים המיזמים להביא לשוק, עליהם להכיר את הרגולציה הרלוונטית, למצוא פתרונות שיעמדו בתנאיה ויעמדו בתנאי קבלת אישורו של הרגולטור הרלוונטי.

 

ההכרות עם הרגולציה היא רבת מימדים. ראשית, בדומה לכל סטארטאפ, גם מיזמי פינטק שואפים לפרוץ גבולות ולפעול במגוון מדינות. הבעיה היא שרוב הרגולציות ייחודיות לכל מדינה. הרגולציה במדינה אחת שונה – ולפעמים סותרת – רגולציה במדינה שניה. משמעות הדבר הוא שתהליך הלימוד וההתאמה למעשה בלתי נגמר.

 

בעיה נוספת היא שהרגולציה נבנתה בהתאם למבנה השוק השמרני – רגולציה בנקאית לבנקים, רגולציה ביטוחית לחברות ביטוח וכן הלאה. מיזמי פינטק לעומת זאת, שוברים במקרים רבים את מבנה השוק המסורתי. ה-disruption מטבעו יוצר חיבורים וגישות חדשות. מכאן, חברות פינטק מוצאות את עצמן בשדה מוקשים של רגולציות שונות – חופפות וסותרות.

 

עם זאת, האתגר הרגולטורי אינו רק קושי, אלא גם בסיס מרכזי ליצירת ערך. מי שמצליח לייצר פתרון לרגולציות השונות, יוצר יתרון של ממש למול מתחריו. חסם הכניסה בתחום הוא לא רק שלב הפיתוח אלא חוזקו של הפתרון הרגולטורי. הידע הרגולטורי הופך לקניין רוחני של ממש.

 

לדוגמא, תחום הבנקאות מתאפיין בריבוי רגולציה. כל מיזם פינטק המבקש להתממשק עם המערכת הבנקאית, להעמיד לה שירותים או להחליף את חלק מהתפקידים שהיא ממלאת, חייב להכיר את הרגולציה הרלוונטית ולהתאים עצמו אליה. ברור שכגודל האתגר כך גם הפוטנציאל.

 

פרטיות ופינטק

בשנה הקרובה צפויה עליית מדרגה בכל הקשור למקומן של הגנת הפרטיות ואבטחת המידע בעשייה העסקית. במסגרת זאת תצוין כניסתן לתוקף של מערכות רגולטוריות חדשות ומתוגברות בעולם, ובראשן תקנות ה-GDPR האירופאיות, בתחום הגנת הפרטיות, שתכנסנה לתוקף במאי 2018. כתוצאה מתהליכים אלה, לתחומי הגנת הפרטיות ואבטחת מאגרי מידע מפני סיכוני סייבר תהיה השפעה ונוכחות בסדר היום הטכנולוגי בשנים הקרובות.   

 

מיזמי הפינטק, יוצרים פתרונות העושים שימוש במידע אישי רגיש, וככאלו, המיזמים עוסקים בתחומים החשופים לנושאי הפרטיות ומאגרי מידע. למעשה, כל השירותים הפיננסיים מחייבים איסוף ושמירה של מידע אישי רגיש. כתובות דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, פרטים אישיים, מידע פיננסי, מצב אישי, נתוני זיהוי מיוחדים, מקום עבודה, בני משפחה ועוד נאספים כחלק מהליך הכרת הלקוח, העמדת השירותים, ייעוץ וזיהוי.

 

המערכות אוספות, שומרות, מאחסנות, מעבדות ומעבירות מידע רגיש ביותר. המערכות גם חשופות למתקפות ולאתגרים מכל עבר. החשיפות במקרים של חדירה, אינן מוגבלות לסנקציות אשר עשויות להיות מוטלות עליהן על ידי הרגולטורים, והן כוללות גם פגיעה תדמיתית אנושה ותביעות אזרחיות מיחידים שפרטיותם נפגעה.

 

לאור זאת, עולם הפינטק חייב לאמץ סטנדרטים גבוהים של אבטחה ושמירה על פרטיות. חברות פינטק נדרשות לייצר סטנדרט של הגנה על פרטיות ושמירה של המידע הרב שנאסף על-ידם וזאת תוך אימוץ סטנדרטים בינלאומיים מקובלים.

 

 

***

 

משרד ברנע מלווה חברות פינטק באתגרים השונים עימם הם מתמודדים. אנו עומדים לרשותכם ונשמח לסייע לכם בקשר שבין רגולציה ופינטק. 

 

פורסם לראשונה במגזין דה מרקר, ספטמבר 2017

תגיות: פינטק