© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

הפיקוח על נותני שירות בקשר עם מטבעות דיגיטליים

עם התפתחותה של טכנולוגיית הבלוקצ'יין והפריחה בתחום המטבעות הדיגיטליים, השימוש והמסחר בהם, נוצר צורך במתווכים בין המשתמשים אשר יפיצו ויגבירו את השימוש במטבעות אלה. אל חלל זה נכנסו חברות רבות המציעות פתרונות שונים ומגוונים להנגשת המטבע הדיגיטלי לציבור.

 

בעוד שלעניין המשטר הרגולטורי שחל על הצעה לציבור של מטבעות דיגיטליים (ICO) קיימת מידה של אי-וודאות, דומה כי דווקא בתחום השירותים קיימת הסדרה שצפויה להיכנס לתוקף ב-1 ביוני 2018 במסגרת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים.

 

חוק השירותים הפיננסיים מסדיר את הפעילות של גופים שונים שלא היו חלק מהמערכת הפיננסית המוסדרת והמפוקחת טרם חקיקתו ומטפל בשירותים הפיננסים הבאים: (א) מתן אשראי; (ב) שירות בנכס פיננסי; (ג) שירותי פיקדון ואשראי; (ד) הנפקת כרטיסי אשראי ו-(ה) הפעלת  מערכת לתיווך באשראי .

 

במסגרת הגדרת המונח נכס פיננסי החוק כולל גם את המונח מטבע וירטואלי. החוק מגדיר, כי כל מי שנותן שירות בקשר עם מטבע וירטואלי, בין אם מדובר בהחלפה של מטבע וירטואלי בנכס פיננסי אחר או ניהול ושמירה על מטבע וירטואלי (לרבות באמצעות כספת), נכנס להגדרה בחוק ומחויב ברישיון לצורך פעילותו זו.

 

החוק אינו מפרט מהו "מטבע וירטואלי" אולם דומה כי בחינה מילולית של החוק מעלה כי המטבעות הדיגיטליים השונים הם מטבעות וירטואליים כהגדרתם בחוק. בהגדרה זו עשויים ליפול גם מיני אסימונים – טוקנים נוספים, כמו כאלה הנרכשים לצורך משחק מחשב או אפליקציה ומייצגים ערך בתוך המשחק.

 

לפיכך, כל מי שעוסק במתן שירותים בקשר עם מטבעות דיגיטליים, כמו שמירה בכספת – אמיתית או דיגיטאלית, מספק שירותי ארנק דיגיטלי (e-wallet), מבצע החלפה מטבע דיגיטלי במטבע אחר או ממיר מטבעות דיגיטליים למטבע מסורתי של מדינה זו או אחרת, נדרש לבחון האם פעילותו נופלת במסגרת החוק. אפילו חברה העוסקת בכרייה או הנפקה של מטבע דיגיטלי, פעולה שאולי אינה חוסה תחת הרגולציה בשלב ההנפקה, עשויה למצוא את עצמה חוסה תחת החוק אם היא מספקת שירותים נלווים למחזיקי המטבע.

 

חשוב כי חברות העוסקות בתחום או השוקלות להציע פתרונות בשוק זה יכירו את הדין החל, על מנת להיערך לכניסתן לתוקף של ההוראות הרגולטוריות. בהקשר זה, נציין כי חברה שעסקה במתן שירותים בנכס פיננסי קודם למועד הקובע, והחזיקה ברישום מתאים לצורך זה ושהגישה בקשת רישוי קודם המועד כאמור (1 ביוני 2018) תסווג כ"עוסק ותיק", דבר שיאפשר לה לקבל אישור להמשיך לעסוק במתן השירותים עוד בטרם תקבל את הרישיון הקבוע.