© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

היבטי מיסוי בתגמול מבוסס מטבעות קריפטוגרפיים לעובדים ולנותני שירותים

אופציות לעובדים ונותני שירותים היא שיטת התגמול הפופולרית כיום בקרב תעשיות רבות, ובפרט בתעשיית ההייטק. מבחינת ניצעים, קבלת אופציות מאפשרות תגמול ומקור רווח משמעותי במידה והחברה תצליח ותימכר. מנקודת מבטה של החברה, מתן אופציות הוא כלי לתמרוץ עובדים ונותני שירותים והוא מאפשר לקרב בין האינטרסים של המנהלים ולבין אלו של העובדים ו/או נותני השירותים.

 

כך גם השימוש בתגמול מבוסס טוקנים לעובדים ולנותני שירותים במיזם הולך ומתרחב בשנים האחרונות. בשונה מתגמול מבוסס מניות באמצעות אופציות, תגמול מבוסס טוקנים (בהתאם להוראות והנחיות רשות המיסים) אינו נמצא תחת הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה. כלומר, כאשר אנו עוסקים בתגמול מסוג זה, הסעיף אינו חל. המשמעות היא שעל טוקנים אלו, שמקורם לכאורה בתגמול הוני, לא יחול מס הוני של 25% בהתאם למשטר האופציות המיוחד בישראל, אלא מס שולי בהתאם למדרגות המס הרגילות של העובד או נותן השירותים וכן לדמי ביטוח לאומי ומס בריאות ככל ויחולו.

 

בנובמבר 2018 פרסמה רשות המסים חוזר בנושא ICO – הנפקת אסימונים דיגיטליים למתן שירותים ו/או מוצרים בפיתוח (Utility Tokens). החוזר קבע כי:

 

מועד אירוע המס

מועד אירוע המס מהקצאת האסימונים יהיה המוקדם מבין שני אלה:

(i) מועד מימוש הזכות הגלומה באסימון.

(ii) במועד מכירתו (לרבות בדרך של המרת האסימונים לאסימונים מבוזרים אחרים).

 

סיווג ההכנסה

סיווג ההכנסה יהיה בהתאם לסיווגה כהכנסת עבודה או הכנסה מעסק ולא כהכנסה הונית לפי 102 – כמתואר לעיל;

 

חלופה אחרת

על אף האמור לעיל, קיימת חלופה נוספת אשר לפיה, בתנאים מסוימים, תוכל החברה לבחור מראש למסות את העובד על הכנסה פירותית בעת הקצאת האסימונים. לאחר מכן, במועד מכירת האסימון בפועל, יראו את הכנסתו של העובד כהכנסה הונית או פירותית בהתאם למעמדו באותה תקופה. כך למשל, מס פירותי (בדרך כלל שיעורי מס גבוהים) יחול במידה ויוכח כי הכנסתו של העובד ממכירת האסימונים מגיעה לכדי פעילות עסקית (הכנסה פירותית); או מס הוני (שיעורי מס נמוכים יותר) אשר יחול במצב שבו הוכח כי מדובר בהכנסה מנכס הוני, שאינה מפעילות עסקית של העובד (הכנסה הונית).

 

ניכוי מס במקור

הענקת האסימונים לעובדים כרוכה בחובות ניכוי מס במקור לחברה המעניקה.

 

חשוב לזכור כי הן תכניות הענקת אופציות והן הענקת טוקנים והמסמכים הקשורים אליהן, לרבות הסכמי ההענקה עצמם, דורשים היכרות ומיומנות של עו"ד מתחום המיסים והסטארטאפים. מסמכים אלה צריכים לשים דגש על סוגיות מהותיות כגון מועד אירוע המס, תקופת ותנאי ההבשלהזכויות העובד/נותן השירותים אחרי ההענקה, מחיר המימוש, תקופת החסימה ועוד.

 

הסוגיות האלה עשויות להיראות כמובנות מאליהן או שוליות, אולם ניסוח שלהם בלי הכרה לעומק את דיני המס והידע המשפטי-מסחרי המתחייבים מהן, עשוי להשליך רבות על תנאי ההעסקה וההתקשרות של הניצע או הניצעת, ולהפוך הצעת עבודה נהדרת על הנייר להצעה גרועה, ועסקה נהדרת של החברה לעסקה בעייתית לעובדיה.

 

***

פאדי עטאללה הינו עורך דין במחלקת המיסים של משרד ברנע ג'פה לנדה.

אנו עומדים לרשותכם בשאלות נוספות בנושא זה ונושאים אחרים. 

 

 

 

תגיות: מיסוי קריפטו | תגמול מבוסס טוקנים