© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

חיפוש לפי תחום

כל העדכונים /  רגולציית שוק הון

3 במרץ, 2024

רשות ניירות ערך: פיקוח על גופים לא מפוקחים

באופן פרדוקסלי, רשות ניירות ערך מפקחת גם על גופים לא מפוקחים, כדי לוודא שאלה לא חורגים בפעילותם מהתנאים תחתם הם פועלים ללא רישיון. לפיכך, לרשות יש גם סמכות לדרוש מגופים אלה מסמכים ומידע, וחשוב לענות לדרישות אלה בצורה ישרה ומלאה.

11 בינואר, 2022

רגולציית שירותי תשלום לפועלים במטבע וירטואלי

בנק ישראל מציע להסדיר מתן שירותים לנותני שירות במטבעות וירטואליים שקיבלו רישיון, כך שהבנקים לא יוכלו למנוע מתן שירות באופן גורף, ויצטרכו לקבוע מדיניות ניהול סיכונים. נותני שירות אלה הם פלטפורמות מסחר בקריפטו (Crypto Exchanges).

19 בנובמבר, 2019

זירות הסוחר על הכוונת של הרשות לניירות ערך

רשות ניירות ערך פירסמה לאחרונה הצעה לתיקון תקנות ניירות ערך הנוגעות לפעילותן של זירות הסוחר בישראל.

28 באפריל, 2019

הבורסה לניירות ערך מקדמת הצעה להכנסת שחקני נוסטרו כחברי בורסה

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב פרסמה ביום 7 באפריל 2019 הצעה לתיקון תקנון הבורסה, לפיה יוסרו החסמים להצטרפותם של חברי בורסה חדשים ותתאפשר לראשונה כניסה של גופים ישראלים לחברות בבורסה גם אם הם פועלים לנוסטרו בלבד.

6 באפריל, 2017

ביטול חובת הגשת דוחות רבעוניים לתאגידים קטנים

בחודש מרץ 2017 פורסם תיקון לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), , לפיו, "תאגידים קטנים" מדווחים שהציבור אינו מחזיק תעודות התחייבות שהונפקו על ידיהם, יוכלו לפרסם דוחות כספיים על בסיס חצי שנתי. לעניין זה תשמש הגדרת "תאגיד קטן" הקבועה בתקנות האמורות.