© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is empowering

חיפוש לפי תחום

חדשות ועדכונים / הדר אילון

חדלות פירעון: הטלת אחריות אישית על נושאי משרה בשל חוב שנצבר לרשם החברות

בית משפט המחוזי קבע כי יש להטיל אחריות אישית על מנהל כללי ודירקטור בחברה, לחוב שצברה החברה לרשם החברות בגין אגרות שנתיות, לאחר הפסקת פעילותה, כתוצאה מהימנעותו מנקיטת הליכים לפירוק החברה.