© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

הרחבת סמכויות: רשות ניירות ערך מבקשת אישור לחקור מגוון עבירות מעבר לעבירות ניירות ערך

רשות ניירות ערך פרסמה הצעה לתיקון חוק ניירות ערך, שמשמעותה הרחבת סמכויותיה לחקור עבירות נלוות שנעברו בנוסף לעבירות ניירות ערך. על פי ההצעה, הרשות תוכל לנהל ולהוביל תיקי דגל גם בעולמות המרמה, השוחד, איסור הלבנת הון ומטבעות קריפטו (שלעמדת הרשות מהווים ניירות ערך). אם יתקבל, לתיקון החוק יהיו השלכות נרחבות במיוחד על פעולותיה ועל מעמדה של הרשות כגוף חוקר.

 

עבירות ליבה

 

כיום, על מנת לחקור חשד לעבירות נלוות, שאינן מוגדרות כעבירות ליבה בהתאם לחוק, נדרשת הרשות לקבל הסמכה מיוחדת משר המשפטים בכל תיק חקירה בו עולים חשדות כאלה. רק אם קיים חשד סביר לאחת מעבירות הליבה בחוק, קרי עבירות דיווח, תרמית ומידע פנים, אז לרשות יש סמכות לחקור עבירות נוספות, כגון שוחד, קבלת דבר במרמה והפרת אמונים, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועוד. סמכות זו  מותנית בהסמכה מיוחדת שהתקבלה משר המשפטים ומוגבלת לאותה חקירה. הסמכה מעין זו מסרבלת את החקירה, ולדעת הרשות פוגעת באיכותה, שכן לרוב, לתזמון החקירה יש השפעה על מהלכיה ועל תוצאותיה.

 

בין המשטרה לרשות ניירות ערך

 

לדעת הרשות, היעדר סמכות מראש לחקור עבירות הנלוות לעבירות ניירות ערך פוגעת ביעילות החקירה ובהרתעת הציבור. כמו כן, היעדר הסמכות עלול להוביל לקיומן של חקירות כפולות על ידי גופי חקירה שונים, למרות שמדובר באותה מסכת עובדתית.

 

דוגמה לכך היא תיק 4000, "תיק בזק-וואלה", שהוביל לאחד מכתבי האישום נגד ראש הממשלה לשעבר, בנימין נתניהו. בפרשה זו פרץ עימות תקשורתי בין המשטרה לבין רשות ניירות ערך על הסמכות לחקור את הפרשה כאשר בסופו של דבר, המשטרה הובילה את החקירה.

 

ההצעה של הרשות תביא לתיקון המצב מבחינתה, כאשר תוענק לה מראש סמכות לחקור עבירות הנלוות לעבירות ניירות ערך, כגון: גניבה בידי מורשה, זיוף, תיווך בשוחד, קשירת קשר לביצוע פשע ועבירות לפי חוק המחשבים.

 

אם תתקבל, ההצעה לתיקון החוק עשויה להיות דרמטית בראי האכיפה בישראל. הרשות הינה גוף בעל משאבים רבים, מומחיות ואג'נדה פרואקטיבית להגדיל את השפעתה כגוף מאסדר. ברוח דברים אלה, הרשות צפויה להפוך לגוף חקירות בעל דומיננטיות רבה יותר בתחום העבירות הכלכליות, שחיתות, סייבר וקריפטו.

 

***

 

ערן אלהרר ואופיר המר הם עורכי דין במחלקת שוק ההון בברנע ג'פה לנדה.

תגיות: קריפטו | רשות ני"ע