© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is empowering

חיפוש לפי תחום

חדשות ועדכונים / מאיה זיסר

זכותו של דייר בבית משותף להתקין תשתית לעמדת טעינה לרכב חשמלי

המפקחת על רישום מקרקעין בתל-אביב דחתה תביעה להסרת תשתית לעמדת טעינה לרכב חשמלי אשר הותקנה בחניה הצמודה לדירה בבית משותף.

2022: מגמות משפטיות בשוק הנדל"ן

מגמת עליית מחירי הדיור המשיכה ב-2022, ונראה שצעדי הממשלה היוצאת מתחילים לתת את אותותיהם רק עתה. בזירה הרגולטורית, שינויים בחוק מכר דירות עתידים להשפיע על יחסי הכוחות בין קונים למוכרים של דירות חדשות.

מהי תקרת הפטור ממס שבח?

פסק דין חדש של וועדת ערר מיסוי מקרקעין עוסק בעניין מיסוי דירת יוקרה ודן בשאלה האם במכירה של דירת יוקרה על-ידי מספר מוכרים, זכאי כל אחד מהמוכרים לפטור ממס שבח בגובה מלוא סכום תקרת הפטור הקבועה בחוק לדירה יחידה, כטענת המוכרים, או שמא תקרת הפטור היא אחת ביחס לשווי המכירה של הדירה כולה.

האם מותר להתקין עמדת טעינה לרכב חשמלי בבית משותף?

דיירת בבית המשותף התקינה עמדת טעינה חשמלית פרטית בחנייתה ללא הסכמת דיירי הבית המשותף, תוך שהיא מבצעת עבודות לשם ההתקנה ברכוש המשותף. תביעה של וועד הבית הובילה לפסיקה חדשה.

הוצאות פיתוח לא נכללות בשווי הרכישה

בית המשפט העליון דחה את עמדת רשות המסים בסוגית הכללת הוצאות הפיתוח בשווי הנכס לצרכי למס.

ברנע: ייצוג קיבוץ שפיים ויד חנה בעסקה למכירת שטח המיועד להקמת מתחם לוגיסטי

קבוצת מבנה רוכשת ב-140 מיליון שקל 50% מהמניות של האגודה השיתופית תעשיות יד חנה חומש. בכוונת הצדדים להקים במשותף מרכז לוגיסטי חדשני בשטח בנוי כולל של כ 100- אלף מ"ר. את הלקוח ייצגו אילן בלומנפלד ומאיה זיסר.

קטגוריות: נדל"ן | תאגידים

מדברים נדל"ן עם ה-ACC

משרדנו אירח את פורום הנדל"ן של ה-ACC.

עו"ד טרי אלמוזלינו-ארנון הרצתה על עקרונות חשובים בהסכמי נדל"ן מניב. עו"ד מאיה זיסר הרצתה על תכולת הסכמי דיור להשכרה ועו"ד חגית בן משה הרצתה על עסקאות נדל"ן במגזר הקיבוצי.

 

 

קטגוריות: נדל"ן

פסק דין: אישרתם מחיר ותנאי תשלום? זה הסכם מחייב. טור של מאיה זיסר, בגלובס

בפסק דין שניתן בחודש דצמבר האחרון, חייב בית המשפט המחוזי בתל אביב בני זוג לחתום על הסכם למכירת דירתם, למרות סירובם לחתום על ההסכם וזאת בהסתמך על התכתבויות ביניהם לבין המתווכת ובין עורכי הדין של הצדדים, על פיהן הסיק בית המשפט כי התגבשו היסודות הנדרשים לכריתת הסכם מחייב. לקביעה זו משמעויות מרחיקות לכת מבחינת תפיסת שלב המשא-ומתן בעסקאות והוא למעשה מעיד עד כמה המרחק בין שלב המשא-ומתן לשלב בו נכרת הסכם מכר מחייב, קצר. טור דעה של מאיה זיסר שותפה במשרדנו, התפרסם בגלובס

קטגוריות: נדל"ן

רוכש זכויות במקרקעין שלא השלים רישום זכויות בנכס על שמו ולכל הפחות רשם הערת אזהרה לטובתו עלול לאבד את הזכויות בנכס

בשנת 1987, התובעת חתמה על הסכם מכר לפיו רכשה את זכויות במקרקעין. העסקה לא נרשמה בלשכת רישום המקרקעין והתובעת אף לא רשמה הערת אזהרה לטובתה.

בשנת 2006, נפטר המוכר והנתבע, בנו של המוכר, רשם את הזכויות במקרקעין על שמו. בשנת 2016, הנתבע מכר את זכויותיו במקרקעין לצד שלישי ונרשמה הערת אזהרה על זכויותיו במקרקעין לטובת הצד השלישי.

בית המשפט העליון קבע: מעמדו של מוטב הערת אזהרה בדבר הימנעות מעשיית עסקה הינו כמעמד נושה מובטח

הרקע להליכים: בשנת 2015, אלימלך רייכמן ויצחק יפה חתמו על הסכם הלוואה, לפיו רייכמן יעמיד אשראי וילווה כספים ליפה בהתאם לתנאי ההסכם. בכדי להבטיח את מעמדו של רייכמן נרשמה לטובתו "הערת אזהרה שלילית", קרי הערה בדבר הימנעות מעשיית עסקה במקרקעין של יפה. בשנת 2016, יפה הוכרז כפושט רגל ורייכמן ביקש להכיר בו כנושה מובטח מכוח הערת האזהרה.

הממונה על חוק המכר מחזק את ההגנה על רוכשי דירות ואוסר על מחיקת הערת האזהרה לטובת הרוכש ללא השבת כספים

באחרונה, הממונה על חוק המכר פתח בשני הליכים מנהליים כנגד שתי חברות יזמיות. ההליך הראשון היה כנגד יזם אשר מחק הערת אזהרה שנרשמה לטובת רוכש, מבלי שהשיב לו את כספי התמורה ששילם. לטענת היזם, הרוכש הפר את חוזה הרכישה ולכן מחק היזם את הערת האזהרה שנרשמה.

הנהלת קניון אינה יכולה להטיל חבות בתשלום ארנונה של השטחים הציבורים בקניון, על שוכרי החנויות

פסק דין של העליון שניתן לאחרונה דן בנסיבות שבהן שוכרים של חנויות בקניון מחויבים בארנונה בגין השטחים הציבוריים בנוסף לשטח החנות. בית המשפט העליון פסק, כי אם למחזיק בחנות לא הוקצה שטח כלשהו מתוך השטחים הציבוריים בקניון, בו הוא יכול לעשות שימוש בלעדי, אזי החזקה בשטח המשותף היא של הנהלת הקניון ולא של השוכר. לפיכך, החבות בארנונה מוטלת על הנהלת הקניון.

מכירת הדירה התעכבה בגלל הקורונה? משפרי הדיור זכאים לקבלת ארכה

מוכרי ורוכשי דירות המתקשים למכור את דירתם הישנה, זכאים להארכה של 7 חודשים לצורך מכירתה, אשר לא ייחשבו על ידי רשות המיסים.

יחידת קרקע שנחתמה לגביה עסקת קומבינציה, מהווה דירת מגורים לעניין מיסוי מקרקעין

בית המשפט דחה לאחרונה ערר שעסק בזכויות מקרקעין שקיבלו עוררים במתנה מקרוביהם. העוררים קיבלו במתנה זכויות במקרקעין, כמשמעותן בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה).

מתנה זו, הנחשבת כמכירה לפי חוק מיסוי מקרקעין, הייתה קרקע שנחתמה לגביה עסקת קומבינציה, במסגרתה התחייב הקבלן לבנות עבור הבעלים דירות מגורים.

מאיה זיסר בתכנית סוגרים חשבון

עו"ד מאיה זיסר, שותפה במחלקת הנדל"ן, השתתפה בתכנית הטלוויזיה סוגרים חשבון ודיברה על שכירויות בחודשי הקיץ.

קטגוריות: נדל"ן

ביטול הפקעת קרקע לצורכי ציבור – מתי?

בית המשפט העליון הכריע לאחרונה בשאלת ביטול הפקעת קרקע וקבע כי האינטרס הציבורי גובר על הנזק שייגרם לבעלי הקרקע.

הצעת חוק קבוצות רכישה

ועדת השרים אישרה ב-23 בדצמבר 2018, את הצעת החוק העוסקת בקבוצות רכישה. הצעה זו נועדה, מצד אחד, להגן על חברי קבוצות רכישה ומצד שני, לאפשר את המשך קיומו של כלי זה, כמנוע להקמת דירות מגורים תוך חיסכון בעלויות.

כללים חדשים של רשות המסים להכרה בהוצאות להשבחת נכס מקרקעין

החוק לצמצום השימוש במזומן אשר עתיד להיכנס לתוקפו ביום 1.1.19, משפיע בצורה משמעותית על תחום הנדל"ן.

שילמתם בעבר מס שבח או מס רכישה? יתכן שמגיע לכם החזר כספי

רשות המסים השיקה לאחרונה יישום המאפשר למי שביצעו בעבר עסקת נדל"ן, לבדוק האם קיימת יתרת זכות לטובתם, בגין תשלום עודף של מס שבח או מס רכישה, ששילמו.

אישור הצעת חוק התכנון והבנייה – פטור מהיטל השבחה במקרים מסוימים

בימים האחרונים אושרה בכנסת בקריאה שניה ושלישית הצעת חוק העוסקת בחובת תשלום היטל השבחה לבעלי דירות המבקשים למכור נכס בגין תכנית מתאר כוללנית.

הקונה יידרש לשלם היטל השבחה במקרה שהמוכר אינו יכול לשלמו בעקבות הליכי חדלות פירעון

כאשר נמכר נכס מקרקעין לפני שהמוכר נכנס להליכי פשיטת רגל, והיטל ההשבחה לא שולם על ידי המוכר - הוועדה המקומית אינה חייבת להעניק לקונה אישור לצורך רישום הנכס על שמו ולפיכך, יידרש הקונה לשאת בו. זאת לפי פסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט העליון.

שינויים במיסוי מכירת דירות מגורים

החל מיום 1.1.18 יחולו מספר שינויים במיסוי מכירת דירות מגורים.

ברנע ייצג את חברת אבגול במכירת זכויותיה במפעל בברקן

משרד ברנע ייצג את חברת אבגול במכירת זכויותיה במפעל בברקן בתמורה לסך של כ-52.5 מיליון שקל. חברת אבגול פועלת להעברת מרכז הייצור בישראל לדימונה.

קטגוריות: נדל"ן | עסקאות נדל"ן | שוק הון | תאגידים

"חוק המאכערים" – חוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות)

חוק המאכערים שפורסם בתחילת אפריל 2017, מנסה לעשות סדר בתופעה של החתמת בעלי דירות על התחייבויות כלפי יזמים ו/או גורמים שונים (מארגנים), אשר אמורים לקדם פרויקטי התחדשות עירונית. החוק נועד בעיקרו להגן על בעלי דירות אשר חותמים על הסכמי טרום התקשרות (הסכמי ארגון), הכוללים סעיף האוסר עליהם להתקשר עם מארגן אחר.

בג"צ – שומר הסף החדש של חוק ריבוי דירות

עו"ד מאיה זיסר, שותפה במחלקת הנדל"ן' במאמר לדה מרקר בעקבות צו על תנאי שהוציא בג"צ המורה למדינה לנמק מדוע לא יבוטל חוק ריבוי דירות החדש. לדברי מאיה, כל מי שהחוק במתכונתו הנוכחית חל עליו, רצוי שימתין עם מהלכים כאלה או אחרים שנועדו לצמצם את תחולת החוק כדי לא להיכנס למצב בלתי הפיך.

קטגוריות: מיסוי נדל"ן | מיסוי נדל"ן | נדל"ן

סמינר בנושא חוק מיסוי ריבוי דירות

משרדנו יקיים ב-14 בפברואר סמינר בנושא חוק מיסוי ריבוי דירות. עו"ד מאיה זיסר, שותפה במחלקת הנדל"ן במשרדנו תדבר על החוק החדש - על מי הוא חל, מה שיעור המס, אופן התשלום, פטורים ומענקים. עו"ד הראל פרלמוטר ממחלקת המיסים במשרדנו ידבר על האופן בו ניתן לחסוך בתשלום המס על הכנסות מהשכרת דירות.

קטגוריות: מיסוי | מיסוי נדל"ן

הדרישה לחתימת כתבי שיפוי ע"י ועדות התכנון אינה חוקית

בית המשפט העליון בראשותו של כב' השופט יורם דנציגר קבע בפסק דין שניתן בדצמבר, כי הדרישה לחתימת כתבי שיפוי על ידי וועדות התכנון אינה חוקית (פרחי ביקל בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה - ראשון לציון).

חוק מיסוי דירה שלישית אושר בועדת הכספים

עו"ד מאיה זיסר, שותפה במחלקת הנדל"ן במשרד ברנע, התראיינה לביזפורטל בעקבות אישור חוק מיסוי דירה שלישית בועדת הכספים. לדבריה, לא נראה גל של מכירת דירות על ידי מחזיקי דירה שלישית, אלא במקום, גלגול של המס על השוכרים על ידי העלאת דמי השכירות.

קטגוריות: מיסוי נדל"ן | נדל"ן

משרד השיכון מאפשר לחברות בנייה זרות לראשונה לפעול בישראל

משרד הבינוי והשיכון האריך את מועד הגשת המועמדות לקול הקורא לחברות הבנייה הזרות המעוניינות לבנות בישראל עד ליום 1.8.16 ובתוך כך גם פרסם המשרד שורה של הקלות משמעותיות במטרה לעודד חברות בנייה זרות נוספות לגשת ולהתמודד במכרז.

עצות לרכישת דירה יד-שניה

רכישת דירה הינה לרוב העסקה הגדולה והמשמעותית ביותר שתעשו ולבטח בעלת היקף כספי משמעותי עבורנו. לכן, לאחר שאיתרנו את הדירה שמצאה חן בעינינו ולפני חתימת ההסכם, חשוב ביותר לבדוק מספר דברים.

 

עדכון בנוגע לשינויים בתחום רישוי והיתרי בנייה עם כניסתו לתוקף של פרק הרישוי לחוק התכנון והבניה ביום 1.1.16

בחודש אפריל השנה פורסם תיקון 101 לחוק התכנון והבניה. החוק מתמקד בהעברת סמכויות לוועדות המקומיות והרחבתן, כלל שינויים בתחום רישוי הבנייה, שמטרתם לקצר, לייעל ולפשט הליכים אלה. להלן נסקור בקצרה את השינויים אשר יכנסו לתוקף ביום 1.1.16

עדכון בנוגע לשינויים בתחום רישוי והיתרי בנייה עם כניסתו לתוקף של פרק הרישוי בתיקון 101 לחוק התכנון והבניה ביום 1.1.16

בחודש אפריל השנה פורסם תיקון 101 לחוק התכנון והבניה. החוק מתמקד בהעברת סמכויות לוועדות המקומיות והרחבתן, כלל שינויים בתחום רישוי הבנייה, שמטרתם לקצר, לייעל ולפשט הליכים אלה. להלן נסקור בקצרה את השינויים אשר יכנסו לתוקף ביום 1.1.16. 

שיא של כל הזמנים במכירת דירות בחודש יוני

נתונים שפרסם בתחילת השבוע משרד האוצר מעידים על זינוק חד של 42% ברכישות דירות בחודש יוני. הסיבה לכך היא החלטת משרד האוצר לעלות את מס הרכישה על הדירות להשקעה. מהלך שגרם למשקיעים רבים להתנפל על דירות. מאיה זיסר בן טל, שותפה במחלקת הנדל"ן של המשרד התראיינה לכל תקשורת רבים בנושא ואמרה כי כי העלאת מס הרכישה לא תעצור את המשקיעים, בעלי ההון ולמעשה תשפיע בעיקר על המשקיעים הקטנים בעלי הדירה האחת אשר רכשו לשם השלמת הכנסה או את בעלי מחצית הדירה הנוספת אשר קיבלו בירושה, שכעת מעוניינים לשדרג את דירת המגורים שלהם".

קטגוריות: נדל"ן

שיא של כל הזמנים במכירת דירות בחודש יוני

נתונים שפרסם בתחילת השבוע משרד האוצר מעידים על זינוק חד של 42% ברכישות דירות בחודש יוני. הסיבה לכך היא החלטת משרד האוצר לעלות את מס הרכישה על הדירות להשקעה. מהלך שגרם למשקיעים רבים להתנפל על דירות. מאיה זיסר בן טל, שותפה במחלקת הנדל"ן של המשרד התראיינה לכל תקשורת רבים בנושא ואמרה כי כי העלאת מס הרכישה לא תעצור את המשקיעים, בעלי ההון ולמעשה תשפיע בעיקר על המשקיעים הקטנים בעלי הדירה האחת אשר רכשו לשם השלמת הכנסה או את בעלי מחצית הדירה הנוספת אשר קיבלו בירושה, שכעת מעוניינים לשדרג את דירת המגורים שלהם".

קטגוריות: נדל"ן

תגובות מעורבות בשוק הנדל"ן לצעדים שאישר היום קבינט הדיור

קבינט הדיור בראשותו של שר האוצר משה כחלון אישר  שורה ארוכה של החלטות הכוללות בין היתר את הרחבתה של תוכנית מחיר למשתכן, אישור להחלטה לקבוע הוראת שעה למשך 5 שנים במסגרתה יוכלו קבלנים ויזמים לקבל תוספת של 20% זכויות בנייה בבנייני מגורים שטרם נבנו או שנמצאים בשלבי בנייה התחלתיים, וזאת מבלי לקבל את אישור הוועדה המחוזית ועוד. מאיה זיסר, שותפה במחלקת הנדל"ן של המשרד, התראיינה לגלובס בנושא צעדים שאושרו

קטגוריות: נדל"ן